Arany László: Látogató a Fiastyúkról - Billy Meier és Semjase

Kutatási anyag 2005-ből

 

 

A Fiastyúk – Plejádok vagy M 45 – nyílthalmaz a Bika csillagképben. Kb. 500 fényévre található tőlünk. Hét fő csillaga a Taygeta, a Maya, a Coeia, az Atlasz, a Merope, az Electra és az Alcyone. A csillaghalmazt napjai körül a Földet rendszeresen felkereső emberi faj él. Őseink közösek velük, a Lant csillagképből származnak. A Lant rendszerében folyamatosan háborúk dúltak, ezért a békés lakosok egy része felkerekedett és sok-sok év űrutazás után megérkezett a Fiastyúk csillaghalmazba. Elsőként a Taygeta körül keringő Erra nevű bolygón szálltak le, 230.000 ezer évvel ezelőtt. Itt alapítottak új civilizációt, és innen származik Semjase is, a Svájcban élő Billy Meiert felkereső és tanító idegen nő.

 

 

Billy Meier találkozásai Semjaséval

 

Eduard Meier, akinek személyes találkozások sorozatában volt része a Fiastyúk Taygeta csillagának, Erra nevű bolygójáról származó Semjasével.

 

Eduard Meier hatvanas éveiben jár, svájci állampolgár, számos, emberszerű földönkívülivel való találkozásról számolt be 1975-től kezdődően. Az idegenek elmondása szerint a Fiastyúk csillagtársulásból érkeztek az általuk „sugárhajóknak” nevezett repülő csészealjakon. Meier nyilvánosságra került kijelentései a Cherokee, a Navaho és az Inka indiánok számára egyáltalán nem hatott meglepetésszerűen, hiszen - állításuk szerint - valamennyien a Plejádokból érkezett égi istenek leszármazottai.

1975-től 1978-ig Meier számos alkalommal létesített telepatikus kapcsolatot az egyik Plejádok-belivel, nagyrészt azért, hogy megbeszéljék az időpontot - általában késő éjszakát megjelölve -, amikor szemtől-szemben találkoznak. Ezekre a találkozásokra átlagosan tíznaponként egyszer került sor, ilyen alkalmakkor Meier teljesen egyedül ment el az adott helyszínre. Legtöbbször a Zürichtől kilométerekre délkeretre eső hegyekben találkoztak, olyan helyen, mely alkalmas volt a Fiastyúk-beliek sugárhajói számára a rejtett megközelítésre.

Meierrel elsősorban egy Semjase nevű hölgy tartotta a kapcsolatot. Beszélgetéseik a teljes spektrumot átfogták a hétköznapi dolgokon, a történelmen és a tudományon át egészen a spirituális témákig. Az első néhány találkozó alkalmával főleg Semjase beszélt, nagyrészt arról, hogy miért lett éppen Meier kiválasztva, később azonban Meier is tehetett fel kérdéseket.

Mindösszesen a Plejádok-beliek 19 alkalommal találkoztak Meierrel napközben, 1975 és 1976 között, majd 1981-ben, ezalatt pedig Meiernek lehetősége nyílott, hogy számos fotót készítsen az űrhajóikról, alkalmanként akár négyről is egyszerre. Mindez azért történt így, hogy bizonyíthassa a találkozások valódiságát mások számára. Összesen mintegy 500 színes fotót készített űrhajóikról, amint azok a közelben vagy a távolban lebegnek, de vannak olyan képek is, amikor egy előtérben lévő fa ágai mellett közvetlen közelségben repülnek el. Hat alkalommal magával vitte 8 mm-es filmkameráját, így mozgóképek sorozatát rögzíthette. Ez már túl sok volt a legtöbb ufókutató számára akik tanulmányozták az esetet. Elsőként az európai ufószervezetek, aztán az amerikaiak is, az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején, kereken visszautasították az ügyet, „csalásnak” minősítve.

 

 

Délnyugati irányba, napnyugta időszakában készült fotó, 1976. március 29-én. Az előtér árnyékban van, azonban a Nap arany sugarai tisztán mutatják az eredeti színeket megcsillanni a lebegő objektumon, miközben az előtérben lévő fa továbbra is árnyékban van. A lebegő tárgynak tehát magasabban és távolabb kellett elhelyezkednie.

 

Wendelle Stevens nyugalmazott ezredes vezette csoport végezte el az eddigi legalaposabb és minden részletre terjedő kivizsgálását az ügynek 1977-től kezdődően. Stevens és emberei valamennyi bizonyítékot, beleértve a fényképeket is, eredetinek találták, a csalás semmiféle nyomát sem tudták kimutatni. Semmiféle okot nem találtak, amiért Meier hamisította volna a fotókon látható tárgyakat (melyek a legtöbb esetben semmiféleképpen sem lehettek modellek, olyan közel a lencséhez, ahogy az a felvételeken látszik), semmilyen nyomát nem találták annak sem, hogy Meier hamisította volna meg a fotókat magukat, és annak sem, hogy másokkal hajtatta volna végre mindezt.

 

 

Semjase új sugárhajója bemutató repülést tart 1976 március 8-án.

 

Legalább két tucat olyan tanú is van,akik alátámasztják az események hitelességét – emberek, akik pl. látták a repülő csészealjakat, vagy látták a csészealjak fényeit vagy ragyogását közvetlenül abban az időpontban, amikor Meier elindult egy találkozásra. Megint mások különös fűköröket fényképeztek le, az óramutató járásával megegyező irányban ledőlt fűszálakkal, a találkozások másnapján és azok helyszínén. Meier beszámolt arról is, hogy Semjase sugárhajója a talaj közelében lebegett, ennek következtében, az általa megjelölt helyen, hetekig vízszintesen nőtt a fű, s csak aztán kezdett el újra függőleges irányban növekedni. Négy, név szerint is ismert szemtanú álltja, látta Meiert „materializálódni” közöttük, közvetlenül az egyik találkozását követően, egyikük a négy közül két ilyen esetet is megélt. Meier szerint mindez a Fiastyúk-beliek technikai tudásának köszönhetően történt így, amikor a sugárhajójuk majdnem láthatatlanul lebegett őt magát is láthatatlanná téve.

Mindent egybevetve, Eduard Meier kapcsolata Semjaséval az ufológia egyik leghitelesebben és legátfogóbban alátámasztott találkozás-sorozata idegen lényekkel.

 

A Fiastyúk-beliek

Rendkívül ősi emberi faj. A földi emberi civilizáció teljes történelmi ismeretanyagát őrzik feljegyzéseikben a legkorábbi kezdetektől egészen napjainkig. Állításuk szerint a Föld bolygó 6.26 milliárd éves.

Valamikor 227 ezer évvel ezelőtt a Fiastyúk-beliek felfedeztek egy kicsiny naprendszert, körülötte a Föld nevű bolygóval, egyik felderítő útjuk során. Azt is felfedezték, hogy a Földön háromféle, ám civilizálatlan emberfaj él. A legnagyobb csoportjuk világos bőrrel rendelkezett és egyértelműen Lant-béli leszármazott volt. A Lant-béliek már jóval korábban leszálltak a Földre a Fiastyúkbelieknél, s itt ragadt csoportjukat további maradásra kényszerítették, révén nem bántak kellő tisztelettel a barna bőrű őslakosokkal. Ebben az időben a Fiastyúk-beliek is a maradás mellett döntöttek, és szándékaik szerint, társadalmi közösségeket szerettek volna létrehozni a Földön.

A Galaktikus Föderáció megengedte a Fiastyúk-beliek számára, hogy belépjenek a földi emberek reinkarnációs ciklusába. Ennek helyszíneként az alábbi területeket jelölték ki: Bali, Hawaii, Samoa és India. Civilizációk jöttek és mentek a Földön sok-sok háború pusztításának eredményeként; békés korszakok és természeti csapások, a 198 ezer évvel visszamenőleg kezdődő időszaktól Kr.e. 10-ig. Eddig maradtak ugyanis a Fiastyúk-beliek közöttünk, próbálván segíteni az emberiség fejlődését, miközben számos kultúrát alakítottak ki, mint például Lemuria, a Maya, az Inka és Machu Picchu civilizáció. Továbbá igyekeztek az embereknek iránymutatást adni egy magasabb spirituális út elérése felé.

Kb. Kr.e. 10-ben az utolsó Pejádok-béli vezető, Plejas elhagyta a Földet, mert otthont nyújtó világukban sikerült végre megvalósítani a tartós békét. Emellett úgy érezték, itt az ideje, hogy a földi emberi faj is a saját útját járja. Mielőtt elhagyták volna a Földet, spirituális vezetőt hagytak hátra, akit később Jézus néven ismertünk meg. Rendkívül magas szintű szellemi lény volt, apja Gábriel a Plejádok rendszeréből való, míg anyja, Mária, Lant-béli leszármazott.

A Föld ezután a maga útját járta egészen napjainkig, a Fiastyúk-béliek közvetlen vezetése nélkül.

Azonban a közeli jövőben, amikor a Föld Tejútrendszerbeli pályája során egy különleges sugárzási övezetbe kerül, a Plejádok-beliek újra nagyobb számban visszatérnek a Földre és elhozzák a „fényt” a földlakosok számára.

 

Az Erra

A Földnél 10%-kal kisebb Erra, a Taygeta körül kering.

A Fiastyúkbeliek egyfajta isteni társadalmat alkotnak, mely a családot, a gyerekeket és a nőket helyezi központba. Ötödik dimenziós rezgésszinten élnek, mely a szereteté és a kreativitásé.

Körülbelül 400 ezer ember él az Errán, ez az a létszám, amiről a Fiastyúk-beliek úgy gondolják, hogy ideális a bolygójuk állapotának megőrzése végett. Az Erraiak telepatikus képességgel rendelkeznek, így nincs szükségük telefonra, vagy hasonló eszközökre. A bolygójukon való közlekedést egy alagútrendszer szolgálja. Alapvetően vegetáriánusok, azonban alkalmakkor húst is fogyasztanak. Nincsenek egészségi problémáik, mivel egészségi állapotukat mentális erejükkel kontrollálják. Körülbelül 700 évig élnek. Bőrük világosabb és simább a mienkénél. Nincs vérük, emlékmátrixuk fényből szőtt.

Nincsen pénzük, abban az értelemben, ahogy nálunk: bolygójuk erőforrásait valamennyi bolygólakos közt megosztják. Minden anyagi eszközt ingyen adnak lakosaiknak - társadalmuk alkotmánya értelmében.

Amikor gyermek születik a Plejádok-beliek közösségében, akkor életének első tíz évében az élet céljának megértésére tanítják. Ezután a gyerekek az elkövetkező 60 vagy 70 évet különböző szakmák elsajátításával töltik.

 

 

Meier és Semjase a Fiastyúk-beli sugárhajó előtt.

 

A Fiastyúk-beliek űrhajóját „sugárhajónak” nevezik. Különböző méretűek és különböző célokra készültek. Átlagosan 7 méter átmérőjűek, több embert tudnak szállítani, emellett bolygóközi repülésekre is képesek. A sugárhajók milliárd és milliárd kilométereket tudnak megtenni a hipertérben utazva a másodperc töredéke alatt, így az utazás a Plejádok-rendszerből a Földre mindössze hét órát vesz igénybe.

A Fiastyúk-beliek más, barátságos földönkívüliekkel együtt fognak majd leszállni ismét a Földön, amikor a nagy változások végbementek. Megérkeztünkkor a különleges sugárzási övezetbe 2000 után, a Fiastyúk-beliek anyaűrhajót indítottak a Föld térségébe, hogy segítsék majd a bekövetkező katasztrófák túlélőit élelemmel és ideiglenes szállással ellátni. Rendelkeznek a megfelelő technikai tudással ahhoz, hogy az anyaűrhajón speciális talajon alkalmas magvakat elvetve élelmiszert termeljenek. A magvak rendkívül gyorsan fejlődnek ki és hoznak termést. A földi embereknek tehát nem kell kétségbeesniük, lesz segítség, amikor szükségessé válik. Minden amit most tehetünk az a következő: „testetek működését rá kell hangolni a szeretetre, így elérhetitek az ötödik dimenziós rezgésszintet 2005-ben. Ekkor tagjaivá válhattok az új fény-civilizációnak, a fény bolygóján. Találkozunk 2012-ben a kozmikus partin!”

 

Semjase

 

Semjase 344 éves, nagyjából 1.7 m magas, karcsú, fiatal és csinos hölgy, halványszínű bőrrel, ragyogó kék szemekkel és egészen világos szőke hajjal. Meglehetősen hosszú, és furcsán előrehajló fülcimpája különleges megjelenést kölcsönöz számára. Ez az egyetlen anatómiai különbség ami közte és a földi nők között fennáll. Kivételes magas szintű tudása révén, mely messze meghaladja az átlagos lakosságét szülőbolygóján, elérte a fél-Jschrjsch rangot, mely egyfajta „a bölcsesség fél-királynője” vagy „félistennő” jelentéssel bír, ahogy korábban a földön is nevezték őket (miként arról olvashatunk is példának okáért a görög mitológiában). Hosszú éveken át tanulmányozta már a bolygónkat, különböző területeken, és amikor végül 1975. január 28-án felvette a kapcsolatot Billy Meierrel, messze a legjobb földönkívüli ismerőjévé vált az itteni ügyeknek.

1965. Februárja és 1973 júniusa között a DAL-univerzumban élt, Asket-béliekkel. Miután visszatért a DAL-univerzumból az Errára, eljött a Földre 1973-ban, s folytatta azt a munkát, melyet eltávozása előtt megkezdett, tartózkodási helyét természetesen elrejtve. Billyvel az első kapcsolatfelvételre 1975. január 28-án került sor. Semjase a földi nyelvek közül a németnek vált mesterévé és nem is tanult meg másikat. 1984 novemberében véglegesen el kellett hagynia a Földet, egészségügyi okokból. Munkája kizárólag Európa területére korlátozódott. Nem volt jogosultsága arra, hogy bármiféle helyi ügybe belekeveredjen, vagy kapcsolatba lépjen azokkal a Fiastyúk-beliekkel, akik Európán kívül, akár Amerikában, akár Ázsiában tevékenykedtek.

 

 

Semjase új sugárűrhajója és két kísérőhajó 1976. március 8-án egy demonstratív repülésen.

 

Szerencsétlenségére 1977. december 15-én életveszélyes balesetet szenvedett a Semjase Silver Star központban Hinterschmidrütiben, ahonnan azonnal haza kellett szállítani szülőbolygójára, az Errára, gyógykezelés és rehabilitáció céljából. 1978 májusában visszatért a Földre, és ismét felvette a kapcsolatot Billy Meierrel, egészen 1981. március 26-ig. 1981 márciusától fogva 1984 januárjáig ismét távoznia kellett, mert különböző kötelezettségeknek tett eleget. 1984. február 3-án került sor az utolsó találkozóra Semjase és Billy Meier között. Az 1977. december 15-i baleset utóhatása miatt súlyos agyműködési hiba állt be nála 1984 november elején, s a lehető legsürgősebben elszállították a DAL-univerzumba, ahol segítségére siettek az Asketiek, valamint a barátja, Sonaer. Az apja, Ptaah, elmagyarázta, hogy az agykárosodás miatt a komplett agyregeneráció és a pszí-képességek visszanyeréséhez legalább 70 év szükséges. Ezalatt Semjase ideje nagy részét a DAL-univerzumban fogja tölteni, és teljességgel lehetetlen a számára, hogy akár technikai eszköz, akár telepatikus módon kapcsolatba lépjen bárkivel is a mi világegyetemünkből. (Az egyetlen mód, hogy bárkivel is érintkezhessen az az lenne, ha az illető személyesen keresné fel őt a DAL-univerzumban.) Ami a személyes dolgait illeti, Semjase férjnél volt, azonban mindössze hét év házasság után tragikus körülmények között elvesztette társát. Párja idegen galaxisba vezető felfedezőúton vett részt. Akkoriban, 200 évvel ezelőtt, még nem ismerték pontosan a hipertéri technológiát. Két kutatóhajót küldtek ki, de csak az egyik tért vissza tizenegy évvel később, miközben a másik, irányítási hiba miatt balesetet szenvedett és belezuhant egy csillagba. Házasságukból gyermek nem született.

 

 

Részletek Semjase tanításából

- Az ember olyan lélekkel rendelkezik, mely soha nem hal meg, soha nem alszik, még a legmélyebb álom során sem; minden gondolatot és érzelmet megőriz; tudatja az emberrel, hogy gondolatai helyesek vagy hibásak – ha az illet megtanul figyelni szavaira.

- Az emberi lélek hordozza magában a kreativitás birodalmát, és minden ember rendelkezik saját lélekkel.

- Az ég és a Föld elpusztulhat, ám az igazság, a tudás, a bölcsesség és a lélek soha sem pusztulhat el.

- Az ember képes világokat teremteni gondolatok által, ahogy a Teremtés során folyamatosan keletkezik a világ.

- Az embernek ez a képessége felemeli őt a tudatlanságból, mely önmagában létezik, pontosan ugyanúgy, ahogy a csodák is léteznek benne.

-  Az ember önmaga a mennyek birodalma, a teremtés birodalma.

- Ezért tanították azt a régi bölcs filozófusok, hogy az ember tulajdonképpen mikrokozmosz a makrokozmoszban, merthogy amit a Világegyetem magába foglal, azt az emberi tudat is képes magába foglalni.

- Az emberi belső dimenziók végtelenek.

- A teremtés képe, a lélek az emberben – a kiterjedés nélküli létezés – valamennyi dimenziót önmagában hordozza, ugyanabban az időben, átlényegítve valamennyi dimenzióból.

- A lélek maga a csodák csodája, és minden erő ebből fakad.

- A csoda igazából a lélek erejének használata a maga tökéletességében.

- Az ember azonban a csodákra úgy tekint, mintha semmi értelme sem lenne keresni logikus magyarázatukat.

- Ha az ember boldog, öröme belülről fakad, azért, mert az öröm, belső állapot; soha nem lehet meghatározni pontos forrásának helyét.

- Az öröm az ember bensőjéből fakad, spirituális erők teremtik.

- Ezért minden belülről fakad.

- Az a körülmény, vagy ember, aki látszólag az öröm okozója, csak az örömnek egy külső okra történő kivetítése, az ember belsejében fakadó örömé.

- A boldogság az ember bensőjéből fakad, és elválaszthatatlan a lélek létezésétől.

- A lélek végtelen öröme és végtelen ereje szintén e létezéséből fakad.

- Az ember látszólag lehet öreg, de ez csak átmeneti állapot.

- Ötven évvel ezelőtt még nem létezett, és ötven év múlva – amikor teste halott lesz – szintén nem fog létezni, mert csak a test öregedhet meg és betegedhet.

- A lélek azonban mindörökké fiatal marad és semmiféle betegségét nem kell elszenvednie az öregedésnek.

- Az öregkor, de így a fiatalkor és a gyermekkor is, lehet szomorú, vagy problémákkal teli, de mindez elmúlik, mint ahogy minden a külső, megtapasztalható világból.

- Ami örökké tart, az a lélek, az igazság, a tudás és a bölcsesség.

- Ami a feladatotok, az az, hogy mindezt felismerjétek és felépítsétek önmagatokban, hiszen ezek a dolgok teszik az embert szabaddá.

- Amikor az ember felismeri majd a lélek létezését, az öreg kor soha többé nem okoz majd problémát.

- Nem lesz szomorúság, szenvedés, probléma, változások, nem lesznek jó és rossz időszakok.

- A bölcsesség alapvető, és elemi erejű.

- A bölcsesség fény.

- Ahol pedig süt a fény, ott a sötétség megsemmisül.

 

 

A Fiastyúk és térsége. A Taygeta jobb felső sarokban látható.

 

Vissza a nyitólapra