Arany László: „Nem vagyunk egyedül!” - UFO-k Mexikó egén

Beszámoló a 2004. március 5-i ufóeseményről

 

A Mexikóban megfigyelt UFO-jelenségről szóló beszámoló nagyközönség elé tárása páratlan történelmi jelentőséggel bír” -  kommentálta Vega Garcia, a Mexikói Hadsereg főparancsnokának döntését a Védelmi Minisztérium titkársága. Mexikó történelme ezzel fordulópontot vehet. Mindez annak köszönhető, hogy drogtermesztők utáni kutatásban részt vevő katonai és civil személyek rutintevékenységük során tucatnyi repülő csészealjat detektáltak

 

Részletek a repülési paraméterekből:

Helyszín és időpont: Mexikó, Ciudad del Carmen régió, 2004. március 5. 17.00-17.30

Esemény: parancsteljesítés

Magasság: 3500 m

Koordináták: északi szélesség 18° 26.60’, nyugati hosszúság 90° 45.69’

Detektálási távolság: 80 km

Géptípus: Merlin C26A – ikerhajtóműves

Parancsnok: Jasso Nuñez

Repülési tiszt: Adrian Vasquez főhadnagy

Radarkezelő: German Ramirez főhadnagy

 

Általános körülmények: Az időjárási feltételek optimálisak voltak. A legnagyobb szélsebesség 35 km/óra volt, a relatív páratartalom 72%-os, az átlaghőmérséklet 34°C, míg 3500 méteren -27°C. A láthatóság 96%. Az események idején nem volt sem vulkanikus sem tektonikai tevékenység. Semmiféle szokatlan elektromos jelenséget sem detektáltak, mely jelentőséggel bírna. Gömbvillámtevékenységet sem észleltek. Nem érzékelték felerősödött naptevékenység, vagy napkitörés bekövetkeztét sem az adott időtartamban, ezért a fokozott ionizáltság - mint pl. Szent Elmo tüze, vagy elektromos vihar -, teljes mértékben kizárható.

 

 

A Merlin C26A személyzete

 

Az UFO-észlelésről szóló hírt május 9-én Jaime Maussan tévés kutató tette közzé egy tv-showban, a Harmadik Évezred Nagy Misztériumaiban. Ekkor jelentette be Maussan, hogy május 11-én sajtókonferenciát tartanak, amikor a Védelmi Minisztérium képviselőjével együtt elemzik a történteket. A tájékoztatóra a Sevilla Palace-on került sor, ahol a nemzetközi sajtó képviselő is részt vettek. A sajtókonferencián valamennyi rendelkezésre álló adatot és felvételt bemutatták, a Légierő és a Védelmi Minisztérium hivatalos képviselőinek jelenlétében. Elhangzott, hogy a Merlin C26A  rendkívül fejlett és hatékony Flir Star Zaphir II detektorral, valamint AN/PS 143 Bravo Viktor 3 radarral volt felszerelve, a korszerű berendezéseket pedig magasan képzett szakemberek kezelték. A detektorok mind látható, mind infravörös tartományban működtek. A repülőszemélyzet a 501-es szakasz kötelékébe tartozott. Feladatuk a drogtermesztéssel kapcsolatos felderítési és jelentési tevékenység volt, nem elfogási vagy harci. Az esetleges jelentéseket követően a légibázison megfelelő gépek álltak startra készen, hogy lecsapjanak a drogtermesztőkre és –csempészekre.

 

 

Körülbelül 17.00-kor a Merlin C26A teljesen váratlan légi forgalmat észlelt 3500 m magasságban. A szokásos protokoll értelmében drogcsempész repülőgépre gondoltak, ezért a pilóta közelítési manőverbe kezdett, hogy jobban megfigyelhessék a  detektált objektumot. Ugyanebben a pillanatban Jasso parancsnok rádión jelentést is tett tapasztalataikról. Mind a radar, mind az infravörös érzékelő jelezte az ismeretlen objektumot. Amint a Merlin C26A elkezdte megközelíteni az ismeretlen objektumot, az váratlan, és hihetetlenül nagy sebességű eltávolodási manőversorozatba kezdett. Eközben Jasso parancsnok megpróbálta befogni is, azonban annak rendkívül nagy sebessége miatt erre képtelen volt. A berendezések mindent rögzítettek, azonban vizuális érzékelésre nem került sor.

 

Néhány pillanattal később az ismeretlen objektum váratlanul megfordult és elkezdte követni a Merlin C26A-t. A műszerek természetesen ezt is rögzítették. Másodpercekkel később a készülékek már nem egy, hanem két követő objektumot jeleztek. A jelek teljesen tiszták és eltéveszthetetlenek voltak. Mindezeket Jesso folyamatosan jelentette a bázisnak..

 

Az események azonban később már-már drámaira fordultak. A pilóta olyan manőverekbe kezdett, hogy lehetségessé váljon a vizuális detektálás. Habár mind a radar mind az infravörös követő jelei egyértelműen tiszták voltak, ez mégsem sikerült, habár ekkor az ismeretlen objektumok már egészen közel voltak. Ez egy darabig így folyt, közelítési kísérletek, semmi eredmény, aztán valami egészen váratlan történt. A másodperc töredéke alatt további ismeretlen objektumok bukkantak elő valahonnan és körbevették a C26A-t. A radar és az infravörös érzékelő mindezt pontosan rögzítette. Az új objektumok repülési karakterisztikáit, méretét, stb. Az adataik pontosan megfeleltek az előzőleg már detektáltaknak. A helyzet kezdett kifejezetten veszélyessé válni, s ezt Jesso parancsnok jelentette is. Az objektumok száma eközben elérte a tizenegyet, miközben a magasan képzett személyzet továbbra sem látott egyet sem közülük. A finom műszerek azonban mindent jeleztek és rögzítettek.

 

 

Az események nagyjából felénél az ismeretlen repülő testek teljesen váratlan és megmagyarázhatatlan manőversorozatba kezdtek: kör alakban, nagy közelségben,  teljesen bekerítették a Mexikói Légierő C26A gépét. Mindeközben a radar és az infravörös készülék hihetetlen jó minőségű képeket rögzített. A helyzet irányítása teljesen kicsúszott a pilóta keze közül. Jesso parancsnok vörös riadót rendelt el, és jelentette a bázisnak a tizenegy ismeretlen objektum manőversorozatát, és azt az igen fejlett technikát, minek köszönhetően kicsúsznak a vizuális érzékelés alól. Mindeközben a parancsnok nyugodt maradt, hasonlóan a személyzet is, akik folyamatosan ellenőrizték a berendezéseket és rögzítették az eseményeket. – mint ahogy magasan képzett katonáktól ez elvárható.

 

A nyílt konfrontáció elkerülése érdekében, az ismeretlen eredetű és célú objektumoktól körülvéve, Jesso parancsnok kikapcsolta a gép fényeit és várt, mi fog történni. A radar és az infravörös készülék továbbra is vette a természetellenesen hallgatag objektumok jeleit és megpillantani sem sikerült őket. Ez pár percig így folyt - rögzítették a méréseket, próbáltak vizuális kontaktust keresni, mindenről jelentést tettek -, aztán a tizenegy különös objektum egész egyszerűen eltűnt, véget vetve az eseményeknek.

 

A Védelmi Minisztérium titkára bejelentette, komplex vizsgálat indult Jesso parancsnok jelentése minden részletének kivizsgálására, beleértve a személyzetet, a felvételeket, a berendezéseket, a mérési eredményeket, a meteorológiai adatokat. Az eseményeket rendkívül komolyan vették, és hosszú hetek vizsgálódását követően a  Mexikói Hadsereg Főparancsnoka, Vega Garcia, felvette a kapcsolatot az ismert tévés kutatószemélyiséggel, s felajánlotta együttműködését. Jaime Mauassan megkapta a Merlin C26A gép fedélzetén rögzített adatok egy példányát, valamint a vizsgálatok jegyzőkönyveit, valamint bizonyos végkövetkeztetéseket a lehetséges magyarázatokról.

 

 

Vega főparancsnok és teljes vezérkara maximális nyitottsággal állt rendelkezésre az események megvitatásához, remélve, hogy ezáltal is sikerül fényt deríteni az események igazi hátterére. Biztosította a közvéleményt, hogy Jesso parancsnok mindenféle cenzúrázás nélkül válaszolhat a kérdésekre, a mexikói embereknek joguk van tudni mi történik légterükben. E történelmi esemény kapcsán páratlan döntés született az eset nyilvánosságra hozataláról, a mexikói hivatalos személyiségek és ufókutatók együtt dolgoznak az esemény felderítésén. A jelenlegi kutatást összekapcsolják mindazokkal a megfigyelésekkel, melyek arról tanúskodnak, hogy 1991-től kezdődően igencsak megélénkült az ufótevékenység Mexikó égboltján.

 

A Mexikói társadalmon belül ezáltal új korszak kezdődött, az eddig olykor ellenfeleknek hitt vagy vélt szakemberek együtt dolgoznak. (Vajon a világ más részein meddig kell várni erre?...) Mindezt annak érdekében, hogy a légtérben észlelt azonosítatlan repülő objektumok megfigyeléséből tanuljanak, ismereteiket a mexikói nép javára fordítsák, hiszen minden normális társadalom így működik.

 

 

Vissza a nyitólapra